• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Urlop okolicznościowy to dodatkowy, płatny czas wolny od pracy, który przysługuje pracownikowi w związku z ważnymi wydarzeniami życiowymi. Zasady udzielania takiego urlopu reguluje Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar etatu czy staż pracy. Warunkiem uzyskania urlopu jest wystąpienie okoliczności określonej w przepisach prawa.

W jakich sytuacjach przysługuje urlop okolicznościowy i jaki jest jego wymiar?

Kodeks pracy oraz wspomniane rozporządzenie określają sytuacje, w których pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy. To:

 • Ślub pracownika: 2 dni
 • Ślub dziecka pracownika: 1 dzień
 • Narodziny dziecka: 2 dni
 • Zgon i pogrzeb małżonka pracownika: 2 dni
 • Zgon i pogrzeb dziecka pracownika: 2 dni
 • Zgon i pogrzeb rodzica pracownika: 2 dni
 • Zgon i pogrzeb teściów, rodzeństwa, dziadków oraz innych osób pozostających na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką: 1 dzień

Jak uzyskać urlop okolicznościowy?

Aby skorzystać z urlopu okolicznościowego, pracownik musi złożyć u pracodawcy wniosek wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym wystąpienie okoliczności uprawniającej do urlopu (np. akt ślubu, akt zgonu). Wniosek należy złożyć przed planowanym terminem urlopu, chyba że okoliczności uniemożliwiają wcześniejsze zgłoszenie.

Czy urlop okolicznościowy można wykorzystać w częściach?

Co prawda przepisy nie regulują tego wprost, ale w praktyce stosuje się zasadę, że pracownik może wykorzystać urlop okolicznościowy w częściach, np. wziąć jeden dzień wolny w przeddzień swojego ślubu, a drugi dzień kilka dni później. Ważne jest, aby termin wykorzystania urlopu pozostawał w związku z okolicznościami, które go uzasadniają.

Czy urlop okolicznościowy jest płatny?

Tak, urlop okolicznościowy jest płatny i przysługuje za niego wynagrodzenie, jakie pracownik otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował.

Czy urlop okolicznościowy wlicza się do limitu urlopu wypoczynkowego?

Nie, urlopu okolicznościowy nie wlicza się do limitu urlopu wypoczynkowego i przysługuje niezależnie od niego.

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego?

Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego, jeśli pracownik spełnia warunki określone w przepisach prawa. W przypadku wątpliwości co do zasadności wniosku, pracodawca może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności uprawniającej do urlopu.

Redakcja podatki.biz

źródło: https://www.podatki.biz

Warszawa