• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Dla kogo wyższy ZUS w 2018 r.

Infor,22.11.2017r.

W przyszłym roku czeka nas rewolucja w prowadzeniu firmy. Składki na ZUS co prawda wzrosną, ale część przedsiębiorców w ogóle nie będzie musiała się rejestrować.

Składki pracownika na etacie liczy się procentowo, czyli uzależnione są od dochodu. Im więcej zarobi, tym więcej odda ZUS. Inaczej jest z przedsiębiorcami. Składki nie zależą od tego, ile uda im się w danym miesiącu zarobić. Przepisy przewidują, że przedsiębiorcy mogą płacić składkę do ZUS od 60 proc. średniego wynagrodzenia, czyli obecnie od 2557,80 zł.

Jest to minimalna kwota, jaką w 2017 r. muszą zadeklarować jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

W 2018 roku ta podstawa wymiaru prawdopodobnie wzrośnie do 4443 zł, (tak wynika z art. 26 rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 z 28 września 2017 r. przesłanej do Sejmu).

– Wprowadzenie działalności nierejestrowanej i ulgi na start to dobra decyzja, choć nie przyjmujemy jej jakoś specjalnie entuzjastycznie. Dlaczego? Bo lepszym rozwiązaniem byłoby powiązanie składki na ZUS z dochodem przedsiębiorcy. Czyli im masz mniejszy dochód tym płacisz niższą składkę – ocenia główny ekonomista Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

 

Nowe wzory deklaracji i informacji PFRON

Infor,23.11.2017r.

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się wzory deklaracji miesięcznych wpłat na PFRON (DEK-I-b) oraz deklaracji ewidencyjnej wpłat na PFRON (DEK-Z).

Wymienione deklaracje za okresy sprawozdawcze do grudnia 2017 r. włącznie składa się według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, natomiast zmian w tych deklaracjach dokonuje się, składając deklaracje według nowych wzorów.

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się również wzory:

 informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1,

informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - informacji ewidencyjnej, o symbolu INF-Z

informacji rocznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-2.

Informacje miesięczne, o których mowa w pkt 1 i 2, za okresy sprawozdawcze do grudnia 2017 r. włącznie, oraz informacje roczne, o których mowa w pkt 3, za okresy sprawozdawcze do 2017 r. włącznie, składa się według wzorów dotychczasowych. Natomiast zmian w ww. informacjach dokonuje się, składając informacje według wzorów nowych.

Zmiana wzorów deklaracji oraz informacji wynika stąd, że ustawodawca rozszerzył katalog podmiotów zobowiązanych do osiągania 2% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych o publiczne i niepubliczne żłobki, które na tej podstawie będą rozliczać się z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Merytoryczny zakres dotychczasowych wzorów deklaracji i informacji ulega zmianie wyłącznie w związku z rozszerzeniem tej grupy podmiotów o publiczne i niepubliczne żłobki.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz - Dz.U. z 2017 r. poz. 2091

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2017 r. poz. 2103

Wyprowadzenie zaległości księgowych, podatkowych i ZUS

Możesz jeszcze zapobiec przykrym następstwom powstałych zaległości księgowych i podatkowych.

Takie błędy i niedopatrzenia mogą narazić firmę  na poważne konsekwencje.

Nie podjęcie interwencji powoduje nawarstwianie się zaległości powodując zaległości podatkowe.

Jeżeli w Twojej firmie pojawiły się takie problemy  to warto się z nimi uporać jak najszybciej.

Polecamy nasze usługi w zakresie czynności związanych z wyprowadzaniem zaszłości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

 

Skontaktuj się z nami już dziś 226584593; 606-892-988