• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Od 1 lipca weszły w życie korzystne przepisy dla kierowców dostaną oni możliwość rozliczenia kosztów zakupu paliwa. Na każdym litrze można zaoszczędzić nawet 50 groszy.

Dotąd rozliczenie VAT-u za zakup paliwa było niezwykle trudne. Trzeba było prowadzić dokładną księgowość przejazdów. Do tego dochodziło jeszcze jeden warunek - auto musiało być wykorzystywane jedynie do celów służbowych. Przepisy właśnie uległy zmianie.

Podatnicy wykorzystujący do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe wskazane w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 312), tj.  samochody osobowe oraz inne niż samochody osobowe pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg,

od 1 lipca 2015 r. będą mieli możliwość odliczania podatku naliczonego od paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu ww. pojazdów. - Odliczenie podatku od paliwa w przypadku przedsiębiorców użytkujących pojazdy do celów mieszanych, będzie możliwe po raz pierwszy od początku obowiązywania w Polsce przepisów o podatku od towarów i usług. Jest to przepis, z którego skorzystają wszyscy przedsiębiorcy użytkujący tego typu pojazdy w działalności gospodarczej - w tym klienci firm leasingowych. VAT do połowy od lipca rozliczyć może już każdy przedsiębiorca. Wystarczy, że będzie miał faktury potwierdzające tankowanie. Zatankowanie do pełna (czyli ok. 50 litrów) przynieść może oszczędności w granicach 28 zł.  (za każde 123 zł wydane na paliwo odliczyć można 11,5 zł VAT. Do tego kolejne kilka złotych można jeszcze zyskać, zaliczając zakup do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, które obniżą podstawę opodatkowania. W sumie zaoszczędzić na tym będzie można ok. 14 zł.

Na litrze benzyny czy oleju napędowego przedsiębiorcy zaoszczędzą więc ok. 50 groszy. Poza tym odliczyć można także VAT zawarty w cenie gazu LPG. W sumie taka fiskalna zniżka dotyczyć może ok. 2 mln przedsiębiorców.

Jeśli jednak podatnicy złożyli w urzędzie skarbowym w stosunku do ww. pojazdów druk VAT-26 i prowadzą ewidencję przebiegu pojazdu, wykorzystując samochody wyłącznie do działalności gospodarczej ograniczenie w prawie do odliczenia nie ma zastosowania (oczywiście jeżeli nie wykorzystują takiego pojazdu do czynności zwolnionych i opodatkowanych)

Na podstawie: Money.pl

 

Warszawa