• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

#NiskiePodatki. Sejm przyjął ustawę

12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę #NiskiePodatki. Obniża ona PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej pozwala na rozliczenie części składek zdrowotnych w podatku dochodowym. Teraz ustawą zajmie się Senat. Planujemy, że przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r.

Czytaj więcej...

Terminy sprawozdawcze za 2021 rok

 • Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłużyło czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r. 
 • Gdy termin na wykonanie obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, trzeba to zrobić do ostatniego dnia obowiązującego terminu. 
 • Nie mają tu zastosowania przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego przesuwające termin na następny dzień po dniach wolnych od pracy.

10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 561).

Czytaj więcej...

Podatki 2022: Zakończono konsultacje ws. zmian w Polskim Ładzie

Resort finansów zakończył konsultacje społeczne dotyczące planowanych zmian w tzw. Polskim Ładzie. Pakiet zmian zakłada głównie obniżenie stawki podatku PIT z 17 proc. do 12 proc. oraz likwidację ulgi dla klasy średniej. Uwagi zgłoszone m.in. przez przedstawicieli przedsiębiorców, księgowych i doradców podatkowych mają zostać wzięte pod uwagę w pracach nad ostatecznym kształtem projektu nowelizacji.

W projekcie nowelizacji przewidziano przede wszystkim obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc., zniesienie ulgi dla klasy średniej, powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców oraz wyłączenie składki zdrowotnej z podstawy opodatkowania dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Nowe regulacje mają zostać wprowadzone z początkiem lipca br.
Konsultacje społeczne projektu były prowadzone od 24 marca do 2 kwietnia br. Jak informuje Ministerstwo Finansów, swoje uwagi i propozycje zgłosili przedstawiciele m.in. przedsiębiorców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, księgowych i doradców podatkowych.

Czytaj więcej...

Jubileusz 30 - lecia „Domena & Trade” Sp. z o.o. Fotorelacja.

Jesteśmy już 30 lat na rynku usług księgowych!
Dnia 2.03.2022 r. obchodziliśmy jubileusz 30 lecia naszej firmy, która istnieje od 1992 roku i jest jedną z najstarszych firm działających na rynku usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i organizacyjnych w Polsce. Oczywiście tego dnia nie zabrakło czasu na wspomnienia, podziękowania, tortu jubileuszowego oraz toastów. 🎂🍾


Czytaj więcej...

Polski Ład - wspólne zmiany w PIT i CIT wprowadzone przez Sejm cz3.

Podstawa prawna:
art. 1, art. 2, art. 14 i art. 71 ustawy z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - ustawa została skierowana do Senatu

Źródło: https://inforfk.pl

Polski Ład - zmiany CIT wprowadzone przez Sejm cz 2.

Podstawa prawna:
art. 1, art. 2, art. 14 i art. 71 ustawy z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - ustawa została skierowana do Senatu


Źródło: https://inforfk.pl

 

Polski Ład - zmiany PIT wprowadzone przez Sejm cz1.

1 października 2021 r. Sejm przyjął projekt zmian podatkowych w ramach programu gospodarczego Polski Ład. Sejm jednak zdecydował się wprowadzić poprawki w stosunku do pierwotnej wersji projektu. Polegały one na modyfikacji niektórych z początkowo zaproponowanych rozwiązań lub wprowadzeniu zupełnie nowych. Obecnie ustawa została skierowana do Senatu.
Poniżej przedstawiamy zestawienie zmian wprowadzonych w Polskim Ładzie przez Sejm.

Czytaj więcej...

Najważniejsze zmiany w prawie pracy na przełomie 2021 i 2022 r.

Końcówka roku 2021 i rok 2022 to czas wielu zmian w przepisach prawa pracy. Zmiany te wywołane będą zarówno koniecznością implementacji przepisów unijnych do prawa krajowego jak i prawodawstwem krajowym. Niektóre zmiany przybrały już wymiar propozycji konkretnych przepisów – jak choćby te wynikające z Polskiego Ładu, czy dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych – inne dotychczas jeszcze nie zostały przedstawione do konsultacji mimo, iż czasu na ich wdrożenie coraz mniej.

Czytaj więcej...

Ulga na złe długi - zmiany od 1 października 2021 r.

Ulga na złe długi. W ramach pakietu SLIM VAT 2 ustawodawca wprowadza zmiany dotyczące warunków korzystania z ulgi na złe długi. Wydłużeniu ulegnie również termin na skorzystanie z ulgi. Jakie dokładnie zmiany pojawią się w ustawie o VAT od 1 października 2021 r.?

Czytaj więcej...

Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe stosują nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe - bez względu na liczbę obsługiwanych klientów czy ich rodzaj - mają obowiązek przestrzegać regulacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wiąże się z tym szereg działań administracyjnych, które pozwolą im stworzyć odpowiednią dokumentację i procedury określające zasady postępowania oraz realizacji ustawowych obowiązków w tym obszarze.

Biura prowadzące księgi rachunkowe, doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni już od wielu lat są objęci obowiązkiem przestrzegania ustawowych obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa). Jednak od 31 lipca 2021 r. znacząco rozszerzono listę podmiotów obowiązanych do stosowania tych przepisów (Dz.U. z 2021 r. poz. 815).

Czytaj więcej...

Najważniejsze zmiany w VAT i akcyzie od 1 lipca 2021 r.

Ustawa z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1163) weszła w życie 1 lipca br. Nowelizacja ma na celu implementację regulacji unijnych przyjętych w ramach pakietu VAT e-commerce.

NOWOŚCI W PRAWIE OD 1 lipca 2021 r.

Prosta spółka akcyjna

Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowej formy podmiotu prawnego – prostej spółki akcyjnej (dalej: PSA). Jest to nowy typ spółki kapitałowej i dzieli z pozostałymi ich podstawową cechę, tzn. brak odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki oraz działanie za pośrednictwem organów zarządzających. W przypadku PSA minimalny wkład kapitałowy może wynieść tylko 1 zł. Ponadto jako wkład można wnieść również swoją pracę i usługi (i objąć za to akcje). Wniesienie deklarowanych wkładów będzie mogło się odbyć nawet w ciągu trzech lat. Samo zarejestrowanie PSA ma być wyjątkowo szybkie – będzie można to zrobić internetowo w serwisie S24 – nawet bez udziału notariusza.

Konstrukcja PSA może być skutecznie wykorzystana przez założycieli start-upu lub wspólników powstającego przedsięwzięcia do pozyskania niezbędnego finansowania ze strony funduszy kapitałowych lub tzw. aniołów biznesu przy zachowaniu pożądanego poziomu kontroli nad spółką. Co istotne, dla założycieli przewidziano mechanizmy, które mają gwarantować, że mimo przewagi kapitałowej potencjalnych inwestorów nie utracą kontroli nad podmiotem, który powołali do życia.

PSA jako osoba prawna będzie musiała prowadzić księgi rachunkowe. Ustawodawca nie przewidział bowiem możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji.

Szczegółowe zasady działania PSA regulować będzie przede wszystkim nowy dział 1a „Prosta spółka akcyjna” w tytule III ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320).

Nowe zasady opodatkowania handlu elektronicznego

Ustawa z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1163) weszła w życie 1 lipca br. Nowelizacja ma na celu implementację regulacji unijnych przyjętych w ramach pakietu VAT e-commerce i dotyczy m.in.:

 • zdefiniowania pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz wprowadzenia odpowiednich zmian do dotychczasowych przepisów dotyczących sprzedaży wysyłkowej;
 • rozszerzenia i modyfikacji procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (funkcjonującej do 30 czerwca 2021 r. jako mały punkt kompleksowej obsługi, tzw. Mini One Stop Shop – MOSS) w One Stop Shop – OSS;

  Czytaj więcej...

JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K) - nowe zasady wypełniania

JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K). Ustawodawca wprowadził zmiany definicji dla wybranych grup towarów i usług (GTU) oraz wybranych procedur, które należy stosować już od 1 lipca 2021 r., pomimo braku zmiany struktury JPK_VAT z deklaracją. Jakie jeszcze zmiany w JPK_VAT czekają podatników?

Dla rozliczeń podatku od towarów i usług za okresy lipiec - grudzień 2021 r. obowiązują aktualne struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K) [1][2].

W ten sposób ograniczymy wielokrotne modyfikacje istniejących rozwiązań informatycznych.

Planujemy jednorazową aktualizację struktury JPK_VAT z deklaracją, która będzie uwzględniała wszystkie zmiany, które wchodzą w życie od 1 lipca 2021 r. do 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej...

DGP. Będzie zmiana struktury organów egzekucyjnych

Od 1 stycznia 2021 r. wyspecjalizowane urzędy skarbowe nie będą już zajmować się poborem zaległych podatków i innych danin publicznoprawnych. Egzekucja należności będzie należeć wyłącznie do urzędów działających w terenie.

Czytaj więcej...

Warszawa