• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Sejm odrzucił poprawkę PSL, która zakładała opodatkowanie CIT spółek komandytowych. Nowelizacja zakłada że podatkiem dochodowym od osób prawnych objęte zostaną spółki komandytowo-akcyjne. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.


Pozostawienie zasad opodatkowania SK to bardzo dobra wiadomość dla wspólników tych spółek. Dalej będzie, bowiem obowiązywała zasada jednokrotnego ich opodatkowania. PIT płacą bowiem jedynie wspólnicy, natomiast spółka nie opłaca CIT

Nowelizacja nie jest natomiast zaskoczeniem dla akcjonariuszy SKA. W tym przypadku Ministerstwo Finansów konsekwentnie dążyło do opodatkowania spółek, ponieważ SKA były wykorzystywane do optymalizacji podatkowych. Przypomnijmy, że obecnie akcjonariusze płacą podatek dopiero w momencie wypłaty dywidendy (19 proc. PIT). Spółka nie jest opodatkowana. Po zmianach, zapłaci ona CIT. Jednocześnie 19-proc. zryczałtowanym podatkiem objęta będzie wypłata zysku z SKA do jej wspólników. Sytuacja podatkowa akcjonariuszy i komplementariuszy SKA będzie jednak różna.

Komplementariusz będzie mógł obniżyć podatek o kwotę odpowiadającą iloczynowi jego procentowego udziału w zysku i podatku należnego od dochodu spółki. A zatem np. jeśli spółka zapłaci 10 tys. zł podatku, a komplementariusz ma 2 proc. udziału w zysku, to będzie on mógł od swojego PIT odliczyć 200 zł.

Z kolei akcjonariusz nie będzie miał takiego prawa. SKA zapłaci 19 proc. CIT, a akcjonariusz od dywidendy kolejne 19 proc. PIT.

Warszawa