• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Nowa ustawa obejmuje przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłków chorobowych i macierzyńskich dla przedsiębiorców ubezpieczonych krócej niż miesiąc.
Nowelizacja  doprowadzi do zrównania w prawach do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego ubezpieczonych - przedsiębiorców z ubezpieczonymi będącymi pracownikami.


Obecnie w przypadku pracowników, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy. Natomiast w przypadku przedsiębiorców podstawę wymiaru zasiłku liczy się proporcjonalnie do przepracowanych dni miesiąca

 W myśl ustawy w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstanie przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, podstawę wymiaru zasiłku stanowić będzie pełna zadeklarowana kwota, stanowiąca podstawę wymiaru składek, nieograniczona do faktycznie przepracowanych dni miesiąca. Do tej pory podstawą była deklarowana kwota zmniejszona proporcjonalnie do przepracowanych dni miesiąca.
 


Źródło: Money.pl

Warszawa