• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Od 1 stycznia 2012 r. spółkę z o.o. można założyć na dwa sposoby: tradycyjny i S24. W pierwszym przypadku umowę spółki zawiera się w formie aktu notarialnego natomiast nowa, alternatywna procedura umożliwia zawarcie umowy spółki i złożenie wniosku o wpis przy pomocy Internetu. Jednak to nie koniec formalności.

Przenosząc firmę i zmieniając siedzibę należy poinformować nowy urząd skarbowy składają aktualizację formularza VAT-R. Za niedopełnienie obowiązku aktualizacji grozi kara grzywny w wysokości 150 - 3000 zł.

Rozliczenie za pomocą Karty Podatkowej wymaga złożenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym Deklaracji PIT-16A.  Termin złożenia zeznania mija z końcem stycznia.

Deklaracja PIT 28 - formularz wypełniają  osoby prowadzące działalność gospodarczą, opodatkowane  ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przede wszystkim dotyczy to osób fizycznych objętych ryczałtem którzy:

Terminarz podatnika – przedsiębiorcy.

Nawet przez półtora roku twórcy będą kredytować budżet. To efekt zmiany przepisów dotyczących kosztów od umów autorskich.

Uwaga! Osoba, która spóźni się z rozliczeniem PIT zapłaci karę grzywny nawet do 3 tys. złotych. Do rozliczenia zobowiązana jest każda osoba fizyczna niezależnie od osiągniętego dochodu.

Z nowym rokiem zaczną obowiązywać nowe wzory formularzy wniosków o wpis podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany mają charakter przede wszystkim porządkowy, a główną zaletą nowych formularzy jest możliwość ujawnienia w rejestrze adresów poczty elektronicznej i adresów stron internetowych administrowanych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje czy szpitale.

W formularzach dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pojawiła się także rubryka umożliwiająca podanie informacji o niewniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przez wspólników założycieli spółki rejestrowanej elektronicznie.

Od 1 stycznia 2012 r. informację o niekaralności będzie można otrzymać drogą elektroniczną. Nie trzeba  będzie stawiać się w tym celu w sądzie.

Nawet przez półtora roku twórcy będą kredytować budżet. To efekt zmiany przepisów dotyczących kosztów od umów autorskich.

Święta Bożego Narodzenia to okres kiedy wielu przedsiębiorców decyduje się na organizację firmowej Wigilii dla swoich pracowników. Jeśli jedynym celem takiego spotkania jest konsumpcja, czy rekreacja, tego rodzaju wydatki nie mogą znaleźć się w kosztach uzyskania przychodów. Możliwość taka istnieje, jeśli celem spotkania jest poprawa jakości i wydajności pracy.

Rozporządzenie Ministra Finansów1) z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Dz. U. z dnia 8 grudnia 2011 r. Nr 265, poz. 1575.Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Spółki osobowe nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu gotówkowego.

Od początku przyszłego roku. zaczną obowiązywać nowe wzory zgłoszeń:

Dochody opodatkowane według skali podatkowej rozlicza się na formularzach: PIT-37 lub PIT-36. Rozliczyć się można na kilka sposobów:

Ze względu na korzyści podatkowe leasing opłaca się szczególnie firmom jednak wcześniejsze zakończenie umowy leasingu wiąże się z dużymi wydatkami.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) - przeznaczona dla indywidualnych przedsiębiorców rejestr został uruchomiony w lipcu tego roku. W tym systemie można założyć / zamknąć działalność gospodarczą, zmienić profil, zakres, nazwę itp.

W dobie niestabilnej sytuacji gospodarczej, pracodawcy coraz częściej zamiast umowy o pracę, oferują nowym pracownikom umowy cywilnoprawne.  Takie rozwiązanie daje szansę na obniżenie kosztów i uelastycznienie wzajemnych praw i obowiązków stron.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlegają umowy spółki i ich zmiany. Umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

Niektórzy podatnicy nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Wówczas przed dniem wykonania pierwszej czynności są obowiązani do złożenia naczelnikowi Urzędu Skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na wniosku VAT-R.

Warszawa