• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Termin złożenia PIT- 28

Deklaracja PIT 28 - formularz wypełniają  osoby prowadzące działalność gospodarczą, opodatkowane  ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przede wszystkim dotyczy to osób fizycznych objętych ryczałtem którzy:

Czytaj więcej...

Zmiany w umowach autorskich

Nawet przez półtora roku twórcy będą kredytować budżet. To efekt zmiany przepisów dotyczących kosztów od umów autorskich.

Czytaj więcej...

Kwota zwolniona od podatku w 2012 roku

Uwaga! Osoba, która spóźni się z rozliczeniem PIT zapłaci karę grzywny nawet do 3 tys. złotych. Do rozliczenia zobowiązana jest każda osoba fizyczna niezależnie od osiągniętego dochodu.

Czytaj więcej...

Nowe formularze KRS

Z nowym rokiem zaczną obowiązywać nowe wzory formularzy wniosków o wpis podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany mają charakter przede wszystkim porządkowy, a główną zaletą nowych formularzy jest możliwość ujawnienia w rejestrze adresów poczty elektronicznej i adresów stron internetowych administrowanych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje czy szpitale.

W formularzach dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pojawiła się także rubryka umożliwiająca podanie informacji o niewniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przez wspólników założycieli spółki rejestrowanej elektronicznie.

Wigilia firmowa a koszty podatkowe

Święta Bożego Narodzenia to okres kiedy wielu przedsiębiorców decyduje się na organizację firmowej Wigilii dla swoich pracowników. Jeśli jedynym celem takiego spotkania jest konsumpcja, czy rekreacja, tego rodzaju wydatki nie mogą znaleźć się w kosztach uzyskania przychodów. Możliwość taka istnieje, jeśli celem spotkania jest poprawa jakości i wydajności pracy.

Czytaj więcej...

Nowe wzory deklarcji podatku dochodowego od osób prawnych

Rozporządzenie Ministra Finansów1) z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Dz. U. z dnia 8 grudnia 2011 r. Nr 265, poz. 1575.Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej...

Roczne rozliczenie PIT

Dochody opodatkowane według skali podatkowej rozlicza się na formularzach: PIT-37 lub PIT-36. Rozliczyć się można na kilka sposobów:

Czytaj więcej...

Umowa leasingu

Ze względu na korzyści podatkowe leasing opłaca się szczególnie firmom jednak wcześniejsze zakończenie umowy leasingu wiąże się z dużymi wydatkami.

Czytaj więcej...

CEIDG - nowoczesny system zakładania działalności

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) - przeznaczona dla indywidualnych przedsiębiorców rejestr został uruchomiony w lipcu tego roku. W tym systemie można założyć / zamknąć działalność gospodarczą, zmienić profil, zakres, nazwę itp.

Czytaj więcej...

Umowa o pracę czy umowy cywilnoprawne?

W dobie niestabilnej sytuacji gospodarczej, pracodawcy coraz częściej zamiast umowy o pracę, oferują nowym pracownikom umowy cywilnoprawne.  Takie rozwiązanie daje szansę na obniżenie kosztów i uelastycznienie wzajemnych praw i obowiązków stron.

Czytaj więcej...

Kiedy spółki płacą ( PCC)

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlegają umowy spółki i ich zmiany. Umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

Czytaj więcej...

Kiedy zwolnienie z podatku VAT jest korzystne

Niektórzy podatnicy nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Wówczas przed dniem wykonania pierwszej czynności są obowiązani do złożenia naczelnikowi Urzędu Skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na wniosku VAT-R.

Czytaj więcej...

Konsekwencje nieterminowego dostarczania dokumentów do biura księgowego

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. W danym okresie należy ujmować w zapisie wszystkie przychody i koszty dotyczące tego okresu (art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W roku obrotowym krótkim okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

Czytaj więcej...

Zmiana czasu na zimowy a wynagrodzenie

Obowiązujący w Polsce czas letni środkowoeuropejski został odwołany 30 października 2011 r. Zmiana czasu na zimowy polegała na przesunięciu wskazówek zegarów z godziny 3.00 na godz. 2.00. Zasady dot. zmiany czasu z letniego na zimowy zostały określone w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2009-2011 (Dz. U. z 2008 r. nr 236, poz. 1627).

Czytaj więcej...

Warszawa