• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Od 2012 ułatwienia dla płatników składek ZUS

Dzięki uchwalonej ustawie o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców - od początku przyszłego roku zostanie zniesiony obowiązek comiesięcznego przekazywania zatrudnionym osobom raportów ZUS RMUA. Raporty informują ubezpieczonych o tym, jakie składki zostały naliczone do ZUS oraz przedstawiają ewentualne przerwy w ich opłacaniu.

Czytaj więcej...

Podatek liniowy – ważne potwierdzenie złożenia oświadczenia

Podatnik powinien posiadać wiarygodne dowody potwierdzające fakt złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów podatkiem liniowym. W przypadku braku wiarygodnego potwierdzenia organ podatkowy może zmienić wysokość zobowiązania, określając go na zasadach ogólnych.

Czytaj więcej...

Zatrudnienie obcokrajowca bez zbędnych formalności

Zatrudnienie obcokrajowca wiąże się m.in. z koniecznością uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce. W niektórych przypadkach przepisy ułatwiają polskim pracodawcom, zwalniając ich z obowiązku uzyskania zezwolenia, jeżeli zatrudnienie cudzoziemca ma odbywać się w warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki.

Czytaj więcej...

Październik i listopad – ostatnie miesiące na optymalizację podatkową w przedsiębiorstwie

Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy za listopad upływa 20 grudnia upływa Obecne przepisy są tak skonstruowane, że wysokość zaliczek od stycznia do listopada odlicza się od rzeczywistego dochodu wygenerowanego przez przedsiębiorcę za poprzedni miesiąc. Z kolei zaliczka grudniowa nie jest wyliczana w oparciu o zaliczkę listopadową.

Czytaj więcej...

Wierzytelności wyegzekwowane przez Sąd

Według nowych zasad decyzję o udzieleniu zabezpieczenia na niewyegzekwowane wierzytelności podejmie sąd. Pod uwagę będą brane zarówno interesy wierzyciela jak i dłużnika. W kwestie wchodzi stwierdzenie czy strony nie poniosą szkody w przypadku braku zabezpieczenia lub na skutek jego wdrożenia.

Czytaj więcej...

Od 2012 szybsze zakładanie spółek - S24

Od nowego roku rejestracja spółek z o.o. będzie mogła nastąpić drogą elektroniczną i to w ekspresowym tempie. Taki tryb zakładania spółki jest niewątpliwie bezpieczny, ale droższy głównie ze względu na (koszt składania podpisu). Przy tym wcale nie jest szybszy od trybu tradycyjnego - "papierowego". Dokumenty niezbędne do założenia spółki z o.o. będą opatrywane podpisami elektronicznymi. Nie będą to jednak musiały być podpisy weryfikowane przy pomocy ważnych kwalifikowanych certyfikatów.

Czytaj więcej...

Polscy przedsiębiorcy kontra ZUS

Przedstawiciel Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców RP oszacował kwotę 40 tys. zł. – takiej wartości zwrotu ZUS domaga się od poszkodowanych przedsiębiorstw tytułem zaległych składek.

Czytaj więcej...

Wzrost limitów podatkowych w 2012 r.

Od 1 stycznia podatnicy zastosują nowe limity w podatkach dochodowych i VAT. Limit dla potrzeb VAT na zwolnienia podmiotowego dla podatku od towarów i usług wynosi od 1 stycznia 2011r. 150 tys. zł. Ten sam limit będzie obowiązywał w przyszłym roku.

Czytaj więcej...

Błędy w rozliczaniu PIT-ów

Najczęściej popełnianym błędem przez podatników jest wpisywanie błędnego numeru Nip lub jego brak. Numer Nip znajduje się na samej górze formularza zeznania rocznego. Należy zwrócić uwagę na wpisywanie własnego numeru NIP, a nie spisywać go z PIT-11 wtedy najczęsciej podawany jest NIP pracodawcy. Za brak NIP urząd może ukarać mandatem.

Czytaj więcej...

Podatek od nieruchomości trzeba zapłacić po zakończeniu budowy

Zakup nieruchomości z rozpoczętą budową powoduje obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości od lokali dopiero z początkiem następnego roku.Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 marca 2011 r. odniósł się do interpretacji przepisów dotyczących powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej...

Warszawa